Inscripcions Mercat del Traginer 2016

 

Les dates per inscriure’s al Mercat del Traginer 2016 són del
28 de desembre 2015 al 8 de gener 2016.

Caldrà omplir el formulari que trobareu en l’enllaç corresponent, adjuntant la documentació que es demana.
(aquest enllaç només s’activarà durant el periode d’inscripció).

Inscripciones Mercado del Traginer 2016

Las fechas para inscribirse al Mercado del *Traginer 2016 son del
28 de diciembre 2015 al 8 de enero 2016.

Habrá que llenar el formulario que encontraréis en el enlace correspondiente, adjuntando la documentación que se pide.
(este enlace sólo se activará durante el periodo de inscripción).
Reglament per participar al Mercat