La ciudad de MARÍN en Pontevedra (Galicia) celebra como cada año su fiesta Corsaria durante los días 14, 15 y 16 de Agosto. El Concello se suma a ofrecer facilidades para que nuestro gremio se ponga a andar y lo hace sin cobrar la participación de los artesanos, por lo que instalar vuestro durante la fiesta puesto es  ompletamente GRATISLa fiesta se adapta a todas las medidas de la nueva normalidad, e incluye en ella un programa de espectáculos para que el público no deje de asistir. Se instalarán un máximo de 43 puestos de artesanía y alimentación, quedando excluida la restauración y la elaboración insitu con el uso de aceites y otros similares. 

Adjuntamos la convocatoria en  formatos; word. 

Si estáis interesados debéis enviar la solicitud junto con lo que os piden al siguiente correo:

festacorsariamarin2016@gmail.com

DATOS DEL EVENTO : 

EVENTO : FESTA CORSARIA MARIA 2020

FECHAS ; 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2020

LOCALIDAD : MARIN, PONTEVEDRA

LUGAR DE CELEBRACION : Alameda Rosalía de Castro de Marín

 

PLIEGO FERÍA ARTESANÍA

 O artesán que participen na fería de artesanía da Festa Corsaria  que desexen facer uso do espazo público os días 14, 15 e 16 de agosto deberán presentar cuberta a solicitude e cumprir as normas que se detallan a continuación: 

 • Copia do DNI
 • Estar dada de alta na Seguidade Social no réxime xeneral o de Autónomos
 • Ter o día a carta de artesán
 • Croquis, fotografías, … que amosen as dimensións do espazo solicitado, e do posto que se querá montar

*  Aceptar os seguintes requisitos:

 • O responsable da solicitude deberá adaptarse ao espazo asignado.
 • Todos os carteis, e material deseñado para esta festa deberá estar redactado en galego e adaptados á época.
 • Todas as persoas que atendan o vestirán traxes adecuados á época histórica da festa.
 • A música e a animación deberán ter unha temática corsaria.
 • Usarase depósitos para lixo acordes coa ambientación da festa (sacos, cestos…) e cada local farase responsable do seu baleirado nos colectores municipais, así como tomarán as medidas necesarias para non deixar ao finalizar a festa, restos de materiais, lixo, nin manchas de graxa, aceite ou similares no lugar público que ocuparon.
 • A Fería de artesanía. Celebrarasé na Alameda Rosalía de Castro de Marín os días 14 de 19 a 23,59, 17 de 10,30 a 01,00 e o 16de 11 a 18 horas.
 • A montaxe e desmontase será realizará unha hora antes e unha despois do horario estipulado
 • O produto que se venderá no posto deberá ser o solicitado na solicitude do posto, podendo ser retirado pola organización se non se cumpren as bases
 • Na fería se aceptarán tres postos do mesmo produto, , mantendo preferencia según a orden de inscrición.
 • A adxudicación dos postos e a súa ubicación, será adxudicada por la orden de inscrición son dar preferencia a participación de anos anteriores.
 • O metro lineal será gratuito, debendo ser 3 metros o máximo de metros solicitados e 3 metros como máximo, para os participantes de na feria de artesanía
 • O período de inscrición na fería de artesanía será desde o 28/07 o 11/08 co siguiente orden de prioridade de inscripción:
  • 28/07 o 01/08 inscripcions de artesanos do concello de Marín
  • 02/08 o 06/08 inscripcions de artesanos asistentes en anos anteriores
 • 07/08 o10/08 inscrpcions de artesanos novos ata ocupar plazas vacantes.
 • A Feria de artesanía, tendrá un máximo de 43 postos
 • A solictude cuberta deberá ser enviada por correo electrónico a seguinte dirección festacorsariamarin2016@gmail.com .
 • Entre posto e posto abra unha distancia paralela de 3 metros e unha diagonal de 4 metros

—————————————————————

* Se debraran cumplir as normas de sanidade en vigor baixo a cordinación da autoridade competente

 

 descargarse la solicitud de participacion : Convocatoria artesanos 2020 (wecompress.com) (1) (1)Por Juglar-Medieval

MERCADOS MEDIEVALES EN LA RED

Los comentarios están cerrados.