EVENTO : FIRA DEL PAGES

MOTIVO:

FECHAS : 03 DE AGOSTO DEL 2017

LOCALIDAD Y PROVINCIA : URUS, GIRONA

DATOS DEL ORGANIZADOR : Artesans d arreu
Para participar enviar a “ Artesans d arreu

email’s : associacioartesansdarreu@hotmail.com artesanosdetodaspartes@hotmail.com

Telefono : 654 88 91 03