LA PINEDA ARTESANIA D’AUTOR

Del 15 de JUNY AL 15 DE SETEMBRE DE 2017

Característiques de la fira:

 La fira es d’artesans, aixó vol dir que tots els productes que hi han exposats han
de ser fets pel propi artesà; per tant, queda totalment prohibida la reventa.
L’organització té el dret de fer retirar un producte si no encaixa amb la
descripció.
 La fira es situa al passeig de La Pineda, just davant la platja.
 L’horari de la fira és de 18h a 00h. Cal respectar l’horari.
 Les parades son 10 casetes de fusta de 3×2 metres, amb obertura frontal i dels
dos laterals. Punt de llum incorporat.
 L’organització es preocupa per tenir una fira bonica i amb varietat, per tant, no
es repeteix producte.
 L’organització serà l’encarregada d’adjudicar la distribució dels artesans.
 No es permetrà que cap vehicle estigui estacionat a la zona més temps del
necessari per realitzar les tasques de càrrega i descàrrega.
 Per tal d’aconseguir un bon funcionament de la fira i una bona harmonia entre
tots els participants, es demana que prevalgui el respecte entre els participant i
l’ organització i col·laboradors.
 Preu per temporada aproximat sobre uns 1200€. (Diem aproximat, perquè
encara estem pendents de tancar els preus de les taxes i lloguer de casetes).
Normativa per a la inscripció:
 Sol·licitud omplerta abans de 15 de març
 Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil
 Fotos del producte
 Fotos del taller o dossier explicatiu de l’elaboració dels productes.

SOL·LICITUD
NOM I COGNOMS:
DNI:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
TEÈFON:
E-MAIL:
PRODUCTE:
PÀGINA WEB/ FACEBOOK/INSTAGRAM:

Organizador :
La Pineda Artesania d’Autor – gaianou.9@gmail.com
telèfons de contacte: Angela: 655107497 · Lourdes: 630915490 · Sònia 637524612