Un año más Lugo tiene todo dispuesto para recibir con los brazos abiertos a toda esa gente que tiene marcado en su calendario la fecha de celebración del ARDE LVCVS. Descubre todas las novedades e información relacionada con la edición de este año:

Viernes 30 de junio

16.00 h. Porta de San Pedro e Porta Miñá. Apertvra das portas da cidade. Gvardia Pretoriana
16:30 h. Praza Maior. Inavgvración do Macellvm. Achádego Teatro
17:00 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Inavgvración da Castra
17:30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Caetra dos Sentidos. Campamento Caetra Lvcensivm
17:45 h. Praza da Horta do Seminario. Irmandamento Mercenarios Íberos de Carthago Nova. Campamento Mercenarios Galaicos
18:00 h. Qviosco da Praza Maior. Nascitvrvs
18:15 h. Praza do Campo Castelo. Favno
18:30 h. Praza de Santa María. Mvnvs Atlética. Ars Dimicandi
18:45 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Avspicios para o novo campamento polos Avgvres de Ara Roma. Campamento Lvcvs Eqvites
19:00 h. Porta Miñá. Bavtizos celtas
19:10 h. Praza da Constitvción. Táctica e impedimenta da lexión. Campamento Pax Romana
19:15 h. Qviosco da Praza Maior. Saída das Olimpiadas cara o Circo Máximo
19:30 h. Praza de Santo Domingo e polas rvas da cidade. Vnha tropa de romanos veraneantes Fvndación Anade
19:45 h. Tramo peonil da Ronda da Mvralla e polas rvas da cidade. Vergobreto. Debvlla escénica
20:00 h. Ponte romana. Entrada lexións romanas ao mando do Xeneral Caio Antistio “O vello” e toma da cidade
20:25 h. Praza de Santa María. As fillas de Apolo
20:30 h. Termas romanas de Lvcvs Avgvsti. Ofrenda as ninfas
20:35 h. Praza de San Marcos. Asamblea das mvlleres .Nostrvm Cai
20:40 h. Xardíns do Mvseo Provincial. Viri Potens. Campamento Asemblearias Lvcvs Avgvsti
20:45 h. Fondo da Praza Maior. Devsas Domini. Grvpo de mitoloxía de Lvcvs Avgvsti
21:00 h. Porta Miñá, Vodas celtas
21:10 h. Praza da Soidade. Favno
21:15 h. Fondo da Praza Maior (diante da estatva dos Fvndadores da cidade) Pregón e recepción Caio Antistio
21:30 h. Fondo da Praza Maior (diante da estatva dos Fvndadores da cidade) Rito inicio do Arde Lvcvs polos Avgvres de Ara Roma
21:45 h. Praza do Campo Castelo. Asamblea das mvlleres. Nostrvm Cai
21:50 h. Fondo da Praza Maior. Acendido do lvme sagrado de Vesta. Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti
22:00 h. Fondo da Praza Maior. Acvsatio a Livia Avgvsta Vestais de Lvcvs Avgvsti. Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti
22:15 h. Praza de Pío XII (Saída e meta de atletas) Mvrvs Lvcis
22.25 h. Fondo da Praza Maior. Xvízo a Livia Avgvsta Senatvs de Lvcvs Avgvsti
22:30 h. Praza de San Marcos. Mvnvs Gladiatora. Ars dimicandi
22:35 h. Polas rvas da cidade. Desfile Salesiani. Lvci Avgvsti
22:45 h. Praza da Soidade e polas rvas da cidade. Correlvme
23:00 h. Explanada Pavillón Mvnicipal*. Harpastvm Caetra Lvcensivm, Mercenarios Galaicos, Gvardia Pretoriana * Espectácvlo con invitación.

  • Só se poderá acvdir con invitación e recoméndase ir caracterizado/a cos atavíos da época, aceso as invitacións mediante a páxina web entradaslugo.es. Prezo: gratuito

23:15 h. Fondo da Praza Maior. Lvme
23:30 h. Praza Maior (diante do Concello) Lenda
23:45 h. Praza de Santo Domingo e polas rvas da cidade. Vergobreto. Debvlla Escénica
00:00 h. Polas rvas da cidade. Desfile Cohors III Lvcensivm
00:15 h. Polas rvas da cidade. Lvgh na rva
00:30 h. Praza de Santa María. Espectácvlo lvme pvrificador
00:45 h. Polas rvas da cidade. Desfile Lvcvs Eqvites
01:00 h. Praza Maior (diante do concello) Lenda
01:15 h. Praza Maior. Favno
01:30 h. Praza da Soidade e polas rvas da cidade. Ditirambos en honor a Baco
23:00 h a 02:00 h. Polas rvas da cidade. Animación na rva

Sábado 1 de julio

11:00 h. Praza Maior / Castra (Carril dos Fornos) Apertvra do Castra de Lvcvs Avgvsti e do Macellvm
11:15 h. Cantiño de Nemesio Cobreros. Presentación da Pedra Fermosa. Campamento Trebas Galaicas
11:30 h. Praza da Constitvción. Obradoiros de elaboración de xabóns. Campamento Pax Romana
11:45 h. Praza de Santo Domingo. A fragva. Campamento Cohors X Vrbanae
11:50 h. Praza Maior. Ordine Mvtatio. Instrvcción e táctica militar. Campamento Cohors III Lvcensivm
12:00 h. Praza de Santa María. Mvnvs atlética. Ars Dimicandi
12:15 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Avgvrios e avspicios novo campamento. Cerimonia realizada pola asociación cvltvral Lancieneses de Astorga. Campamento de Caetra Lvcensivm
12:20 h. Praza da Constitvción. Oficina monetaris (acvñación) Campamento Pax Romana
12:30 h. Praza Maior e polas rvas da cidade. Bestas do Tártaro
12:35 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Obradoiro de coiro. Campamento de Lvgdvnvm
12:40 h. Fondo da Praza Maior. Ataqve galaico a vnha patrvlla pretoriana. Mercenarios Galaicos, Trebas Galaicas e Gvardia Pretoriana
12:45 h. Praza do Campo. Pvgnae Philosophicae. Jvan Casaveteiro
12:50 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Obradoiros de cerámica. Campamento de Terra Cópora
13:00 h. Fondo da Praza Maior (diante da estatva dos fvndadores da cidade) Nomeamento de Civitas Honoris e recepción das tropas e lexións estranxeiras
13:05 h. Praza de Santa María. Insanvs circvs. Achádego
13:10 h. Xardíns Mvseo Provincial. Roman Feminae. Campamento Asemblearias de Lvcvs Avgvsti
13:15 h. Praza Maior (Macellvm) Baile do solsticio. Habelas hainas
13:30 h. Praza de Anxo. Fernández Gómez. Ritval de consagración do templo de Ara Roma polos Avgvres. Campamento de Ara Roma
13:45 h. Praza Maior. Favno
14:30 h. Praza do Campo Castelo e polas rvas da cidade. Tambores de Braga
15:00 h. Polas rvas da cidade. Taranis na rva
16:30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Elaboración olería castrexa. Campamento de Tir Na N´og
16:45 h. Qviosco da Praza Maior. Nascitvrvs
16:50 h. Praza da Soidade. Ditirambos en honor a Baco
17:00 h. Praza de Santa María (escaleiras) A tvrbia historia de Clavdio e Mesalina. Hipócrita teatro
17:15 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Obradoiros de cerámica. Campamento de Terra Cópora
17:30 h. Praza de Santa María. Heroes de Troya
17:45 h. Praza de San Marcos. Lvdvs Caetra. Caetra Lvcensivm
17:50 h. Rva Soto Freire. A palloza viva. Campamento de Castronela
18:00 h. Explanada Pavillón Mvnicipal. Circvs romano. Espectácvlo con entrada*

  • *Só se poderá acvdir con entrada e recoméndase ir caracterizado/a cos atavíos da época. Venda de entradas mediante a páxina web entradaslugo.es. Prezo: 3 euros.

18:10 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Elaboración de perfvmes romanos. Campamento de Tir Na N´og
18:15 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Exposición plantas medicinais galaicas. Campamento de clan de Breogán
18:20 h. Cantiño de Nemesio Cobreros. Asalto ao monte Medvlio. Campamento de Trebas Galaicas con Mercenarios Galaicos e Gvardia Pretoriana
18:35 h. Praza de Santa María. Mvnvs atlética. Ars Dimicandi
18:45 h. Praza Maior. Ordine Mvtatio. Formacións de combate. Campamento Cohors III Lvcensivm
19:00 h. Praza da Soidade e polas rvas da cidade. Tambores de Braga
19:15 h. Praza do Campo Castelo e polas rvas da cidade. Vtricvlarivm
19:30 h. Praza de Santa María (escaleiras) A tvrbia historia de Clavdio e Mesalina. Hipócrita teatro
19:45 h. Polas rvas da cidade. Taranis na rva
20:00 h. Porta Miñá .Bavtizos celtas
20:15 h. Praza Soidade. Favno
20:30 h. Pola Rda. da Mvralla. Saída do paseo peonil da Rda. da Mvralla. A Rda. da Mvralla permanecerá pechada ao tráfico de 20:00 a 21:30 h. Desfile das tropas romanas e das tribos castrexas O César / Gvardia Pretoriana / Lanceros Hóplitas Libios de Carthago Nova / Cohors III Lvcensivm / Legio XIII Gémina Alba Ivlia de Rvmanía / Sagvntvm Civitas / Pavlo Fabio Máximo et Caio Antistio / Cohors X Vrbanae / Lvcvs Eqvites / Emérita Antiqva / Legio IV Macedónica / Legio Vi Victrix de Portvgal / Caetra Lvcensivm / Legio Vi Victrix de Astorga / Tarraco Lvdvs / Lvdvs Bergidvm / Salesiani Lvci
Avgvsti / Vtricvlarivm Escola Lvcensis / Ars Dimicandi / Vestais de Lvcvs Avgvsti / Senatvs de Lvcvs Avgvsti / Senado de Carthago Nova /
Asemblearias de Lvcvs Avgvsti / Ara Roma / Pax Romana / Civitas Lvcensis / Terra Copora / Cohors Prima Gallica / Oenach / Gverras Cántabras / Lvgdvnvm e Son de Llvgh / Tig Na N´og / Civitas Limicorvm / Castronela / Clan de Breogán / Lvporvm Celtiberae / Astvres de Carabanzo / Trebas Galaicas / Caballería Lvsitania / Lakverter Íbera / Celticve de Carthago Nova / Gverreros Vxama / Honderos de Baleares / Mercenarios Íberos de Carthago Nova / Mercenarios Galaicos
21:15 h. Ronda da Mvralla (A Mosqveira) Pvgnae philosophicae. Jvan Casaveteiro
21:30 h. Qviosco da Praza Maior. Vodas romanas
21:45 h. Praza Maior e polas rvas da cidade. Bestas do Tártaro
22:00 h. Rva Armanyá. A profetisa. Nova escena teatro
22:15 h. Praza de Anxo Fernández Gómez. Sacrificio en honor a Ivpiter, Ivno, Minerva e Apolo. Campamento Ara Roma
22:30 h. Praza de San Marcos. Enterramento pretoriano caído. Campamento Gvardia Pretoriana con Vestais de Lvcvs Avgvsti e Senado de Lvcvs Avgvsti
22:45 h. Praza do Campo Castelo e polas rvas da cidade. SvbVmbra
23:00 h. Praza de San Marcos. Mvnvs gladiatoria. Ars Dimicandi
23:15 h. Porta Miñá. Vodas celtas
23:30 h. Praza da Horta do Seminario. Enterramento mercenario axvstizado no harpastvm. Campamento Mercenarios Galaicos
23:45 h. Praza da Soidade e polas rvas da cidade. Correlvme
00:00 h. Parqve Rosalía de Castro. Qveima da Moenivm*
00:15 h. Praza do Campo Castelo e polas rvas da cidade Vtricvlarivm
00:30 h. Praza Maior (diante do Concello) Lenda
00:45 h. Praza da Horta do Seminario e polas rvas da cidade. Desfile Emérita Antiqva
01:00 h. Praza de Santa María. Espectácvlo final Lenda
01:15 h. Praza Maior e polas rvas da cidade. Desfile de fachos Cohors III Lvcensivm
01:20 h. Praza do Campo Castelo. Favno
01:30 h. Fondo da Praza Maior e polas rvas da cidade. SvbVmbra
01:45 h. Qviosco da Praza Maior. Venda de escravos
22:00 h a 02:00 h. Praza de Santa María. Qveiman e Povsa presentan Milson´s
02:00 h. Polas rvas da cidade. Animación na rva

*A representación da Qveima da Mvralla poderase segvir desde o paseo de Vila de Foz. por razóns de segvridade, o parqve Rosalía de Castro permanecerá pechado dvrante todo o día.

Domingo 2 de julio

11:00 h. Praza maior / Castra (Carril dos Fornos) Apertvra do Castra de Lvcvs Avgvsti e do Macellvm
11:05 h. Praza de San Marcos. Saída desfile dos colexios.

  • Rvta: pr. de Santo Domingo – rva Raíña – cantóns da pr. Maior – rva Bispo Agvirre – tramo peonil da Mvralla – ronda da Mvralla – porta San Pedro – pr. do Campo Castelo – tramo peonil da Mvralla cpr Divino Maestro, Ceip Casás, Ceip Virxe da Soidade, Ceip Anexa, Ceip Divina Pastora, Ceip A Ponte, Cpr Mª Avxiliadora, Eei Fingoi II, Ceip Rosalía de Castro, Cpr Cervantes, Ceip Manvel Mallo Mallo, Ceip Lvís Pimentel, Ceip As Mercedes, Cpr La Inmacvlada, Ceip Albeiros, Ceip Menendez Pelayo, Ceip Qviroga Ballesteros, Cpr La Milagrosa, Ceip Sagrado Corazón, Ceip Illa Verde, Ceip Paradai. Acompañan Son de Lvgh e Devandoira

11:15 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Obradoiro de cestería. Campamento Lvgdvnvm
11:25 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Posta en marcha da bomba de avga dos vigiles romanos. Campamento Caetra Lvcensivm
11:30 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Paseos en cvádriga. Campamento de Lvcvs Eqvites
11:45 h. Cantiño Nemesio. Cobreros. Calco de petroglifos. Campamento de Trebas Galaicas
11:50 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Obradoiro de vng entos. Campamento de Terra Cópora
12:00 h. Praza de Santa María. Dominica Lvcensivm. Hipócrita Teatro
12:10 h. Praza Maior. Ordine Mvtatio. Instrvcción e táctica militar. Campamento Cohors III Lvcensivm
12:15 h. Praza de Santo Domingo. Asamblea das mvlleres. Nostrvm Cai
12:20 h. Praza Horta do Seminario. Obradoiros infantís. Campamento de Mercenarios Galaicos
12:25 h. Castra de Lvcvs Avgvsti. (Carril dos Fornos) Obradoiros de deseño de escvdos. Campamento de Civitas Lvcensis
12:30 h. Praza da Horta do Seminario e polas rvas da cidade. Tambores de Braga
12:35 h. Praza da Constitvción. Obradoiro de escritvra. Campamento Pax Romana
12:40 h. Praza de San Marcos. As fillas de Apolo
12:45 h. Porta Miñá. Pvgnae Philosophicae. Jvan Casaveteiro
12:50 h. Xardíns Museo Provincial. Ivstae Nvptiae. Campamento Asemblearias de Lvcvs Avgvsti
13:00 h. Praza de Santa María. Mvnvs atlética Ars Dimicandi
13:05 h. Praza de Santo Domingo. Dominica Lvcensivm. Hipócrita Teatro
13:10 h. Fondo da Praza Maior. Pero qvé devses? Mitoloxía de Lvcvs Avgvsti
13:15 h. Praza do Campo Castelo. Asamblea das mvlleres. Nostrvm Cai
13:45 h. Fondo da Praza Maior. Acvsatio a Livia Avgvsta. Vestais de Lvcvs Avgvsti. Templo das Vestais de Lvcvs Avgvsti
14:00 h. Fondo da Praza Maior. Xvízo a Livia Avgvsta. Senatvs de Lvcvs Avgvsti
14:45 h. Fondo da Praza Maior. Do templo das Vestais cara a praza do Cantiño Svpplicivm, castigo á Vestal Senatvs de Lvcvs Avgvsti
16:15 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Elaboración de alimentos castrexos. Campamento de Tir Na N´og
16:20 h. Praza de San Marcos. Donación viño e frvta en honor ao devs Baco. Campamento Gvardia Pretoriana
16:30 h. Porta Miñá. Bavtizos celtas
16:35 h. Praza Maior e polas rvas da cidade. Tambores de Braga
16:45 h. Polas rvas da cidade. Taranis na rva
16:50 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Escola de Lexionarios. Campamento de Lvcvs Eqvites
17:00 h. Qviosco da Praza Maior. Vodas romanas
17:05 h. Praza de Santa María. Tito Lino II
17:15 h. Polas rvas da cidade. Lvgh na rva
17:20 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Exposición de panoplia galaica. Campamento de Clan de Breogán
17:30 h. Praza do Campo Castelo e polas rvas da cidade. Ditirambos en honor a Baco
17:45 h. Praza Maior (Macellvm) Cobro de impostos. Cohors X Vrbanae
18:00 h. Castra de Lvcvs Avgvsti (Carril dos Fornos) Lancea et prendi Caetra Lvcensivm e Mercenarios Galaicos e Clan de Breogán
18:10 h. Praza do Campo Castelo. Favno
18:15 h. Praza de San Marcos. Mvnvs Gladiatoria. Ars Dimicandi
18:20 h. Praza Maior. Ordine Mvtatio. Formaciones de combate. Campamento Cohors III Lvcensivm
18:30 h. Porta Miñá. Vodas celtas
18:35 h. Xardíns Mvseo Provincial. Oracvlvm Fati. Campamento Asemblearias Lvcvs Avgvsti
19:00 h. Praza do Campo Castelo. Pvgnae philosophicae. Jvan Casaveteiro
19:30 h. Praza Maior e polas rvas da cidade. Bestas do Tártaro
20:00 h. Praza Maior. Favno
20:30 h. Polas rvas da cidade. Taranis na rva
21:00 h. Parqve Rosalía de Castro (Vila de Foz) Acto final das lexións romanas e das tribos castrexas
22:00 h. Praza de Santa María. Mvnvs Atlética. Ars Dimicandi
23:00 h. Porta Miñá e Porta de San Pedro. Peche das portas da cidade. Gvardia Pretoriana
23:15 h. Praza Maior. As Vestais preservan o lvme sagrado do Arde Lvcvs. Templo das vestais de Lvcvs Avgvsti
23:30 h. Praza de Santa María. Habeatis Bona Devm