CARTEL

Haz Click en el CARTEL para verlo ampliado 

FICHA TECNICA

EVENTO : XIV Fira Medieval de Na Mercadera

FECHAS : 03 DE JUNIO DEL 2018

LOCALIDAD Y PROVINCIA : PERALADA, GIRONA

 

L’Ajuntament de Peralada organitza la XIV Fira Medieval de Na Mercadera, que tindrà el proper diumenge 3 de juny de 2018, dins el Centre Històric de la Vila de Peralada.

La celebració comptarà amb el Mercat d’artesans, espectacles infantils, concerts i música medieval, representacions teatrals, visites guiades, conferències i la participació dels gegants locals, el cronista Ramon Muntaner i l’heroïna Na Mercadera.

Per tant, ens plauria molt que, per hi poguéssiu participar, amb l’exposició i la venda dels vostres productes.

Si hi esteu interessat/da, cal que llegiu i accepteu les bases de la Fira, que ompliu el full d’inscripció i la documentació necessària i la feu arribar a través de La seu electrònica.

*Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei 39/2015 LPACAP) hauran de presentar la documentació al registre electrònic de l’Ajuntament de Peralada.

Trobareu les Bases i sol·licitud d’inscripció al següent enllaç: Bases i sol·licitud d’inscripció Fira Medieval 2018
IMPORTANT
Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació
:

1.- DNI/NIE de la persona sol·licitant. Si es tracta d’una empresa el NIF i el DNI o NIE de la persona responsable de la parada.

2.- Declaració responsable segons el model de l’annex 2.

3.- Declaració del sol·licitant conforme que en cas que se li atorgui la parada complirà els següents compromisos: (Annex 3)

– Compromís de donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques

– Compromís de donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms

– Compromís conforme subscriurà una pòlissa de responsabilitat civil derivada de l’exercici de l’activitat amb una cobertura mínima de 120.000 euros o 150.000 euros en cas de parades que comercialitzin aliments, la qual haurà de ser vigent en la data de la fira.

4.- Fotografia de la parada.

5.- Carnet d’artesà, si s’escau, expedit pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya o per alguna altre comunitat autònoma i altres comprovants d’assistència a activitats formatives que hagi assistit el firaire.

6.- Carnet de manipulador d’aliments, si és el cas.

7.- Certificat d’inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris (RSIPAC), si és el cas.

DATOS DEL ORGANIZADOR : Ajuntament de Peralada

Centre Cultural Sant Domènec

Ajuntament de Peralada

  1. 972.53.88.40

dinamitzacio@peralada.cat

Tambien te puede interesar :Ficha del organizador :

Ferias y mercados medievales y tematicos en JUNIO

Ferias y mercados medievales y tematicos en la provincia de GIRONA